CHIHARU HATTORI  (服部千春)

 服部千春(HATTORI CHIHARU)

  出生於日本京都府綾部市,畢業於關西大學文學系。

以《再見了!爺爺》獲得第十九屆福島正實紀念SF童話獎首獎。主要作品有青鳥文庫《四年一班神奇教室》系列(講談社)、《這裡是京町,不可思議的街道》系列、《心動圖書館》系列、《畢業烏龍麵》系列等作品。

 版權窗口
 繁體:已售
 簡體: Sherry  
                                                            ...